Co je fysioterapie koní?


Fysioterapie koní zahrnuje diagnózu a ošetření muskuloskeletálních problémů koní. Při diagnostice se kombinuje analýza pohybu koně se znalostmi anatomie, díky čemuž se dá určit odkud daný problém pravděpodobně pochází. Pomocí viditelných a hmatatelných změn na těle koně můžeme nalézt proč kůň kulhá, proč se snížila jeho výkonnost, změnil pohyb či změnilo jeho chování.Co je fysioterapie koní?

Co je fysioterapie koní?

Fysioterapie koní zahrnuje diagnózu a ošetření muskuloskeletálních problémů koní. Při diagnostice se kombinuje analýza pohybu koně se znalostmi anatomie, díky čemuž se dá určit odkud daný problém pravděpodobně pochází. Pomocí viditelných a hmatatelných změn na těle koně můžeme nalézt proč kůň kulhá, proč se snížila jeho výkonnost, změnil pohyb či změnilo jeho chování.

Zkušený fyzioterapeut by měl být také schopen navrhnout vhodné tréninkové metody či cviky šité na míru danému jedinci a to tak, aby se předcházelo opakování nalezeného problému či minimalizovala jistá tendence.

Fyzioterapie zahrnuje rozličné techniky ošetřující pohybový aparát. Mnohdy po takovém ošetření dochází i k psychické úlevě a změně chování daného koně, neboť spousta “problémových” koní za svými psychickými problémy skrývá právě ty fyzické. Toto “maskování” vyplývá z jejich přirozeného chování, kdy jakýkoli problém je skrýván až do poslední chvíle, aby predátor nebyl zbytečně informován o handicapu pozorovaného jedince. 

Ošetření koně by se mělo provádět pravidelně, protože ve chvíli, kdy se problém začne výrazněji projevovat už mnohdy bývá zbytečně dlouho a na jeho odstranění je pak nutné i několik návštěv fyzioterapeuta či změna režimu koně. Interval ošetření je u každého koně jiný. Záleží na jeho zátěži, jezdci, úpravě kopyt, kvalitě výstroje, na individuálních vlastnostech koně apod. Je na každém jezdci zjistit, jaký interval vyhovuje právě jeho koni.

V moderních stájích se již běžně využívá práce fyzioterapeuta během celé závodní sezony, kdy se před závodem uplatňují uvolňovací svalové techniky a po závodu naopak relaxační techniky. Takováto péče zvyšuje výkonnost koně a naopak snižuje dopad vysokých fyzických naroků na jeho tělo. I takovéto ošetření je nutné doladit a navrhnout pro každého koně individuálně, neboť každý jedinec reaguje na ošetření rozdílným způsobem. Zvolení špatné masážní techniky před závodem by se pak mohlo projevit spíše negativně na výkonu daného koně.

Neméně důležitá je i pravidelná rehabilitace jezdce, protože, jak všichni jistě ví, vadné držení jezdcova těla, nerovnoměrné rozložení váhy a různé disbalance se negativně projeví i na zdraví koně.

 

Jaké techniky používám pro koně?

Při ošetření koní používám rozličné techniky v závislosti na nalezeném problému a na reakci koně na danou techniku. Používám svalový stretching, techniky převzaté z klasické masáže, techniku baňkování a qua-sha, techniku trigger point massage – stresové body, Equine Touch, Reiki, Mastersonovu metodu a práci s akupunkturními body – jak pro ošetření tak pro diagnostiku. Mohu pomoci i se sestavením krmné dávky. Ošetření se chystám rozšířit o kinesiotaping, Dornovu metodu a kraniosakrální terapii.    

 

Jaké techniky používám pro jezdce?

Pro ošetření lidí používám obdobných metod: trigger point massage, Bowenovu terapii, Breussovu terapii, metodu baňkování a qua-sha, reflexní terapii, kraniosakrální terapii, klasickou švédskou a sportovní masáž, práci s akupunkturními body, Reiki, medovou masáž a Havajskou masáž.

 

Líbí se: 0